میزبانی وب

هاست لینوکس ایران پلن 1

50 MB
پهنای باند4 GB
افزودن دامنه ندارد
پارک دامین نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
اکانت FTP نامحدود

هاست لینوکس ایران پلن 2

100 MB
پهای باند 6 GB
افزودن دامنه ندارد
پارک دامین نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
اکانت FTP نامحدود

هاست لینوکس ایران پلن 3

200 MB
پهای باند 7 GB
افزودن دامنه 1
پارک دامین نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
اکانت FTP نامحدود

هاست لینوکس ایران پلن 4

500 MB
پهای باند 10 GB
افزودن دامنه 2
پارک دامین نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
اکانت FTP نامحدود

هاست لینوکس ایران پلن 5

1000 MB
پهای باند 15 GB
افزودن دامنه 4
پارک دامین نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
اکانت FTP نامحدود

هاست لینوکس ایران پلن 6

2000 MB
پهای باند 25 GB
افزودن دامنه 6
پارک دامین نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
اکانت FTP نامحدود

هاست لینوکس ایران پلن 7

5000 MB
پهای باند 70 GB
افزودن دامنه 10
پارک دامین نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
اکانت FTP نامحدود

هاست لینوکس ایران پلن 8

10000 MB
پهای باند 100 GB
افزودن دامنه 13
پارک دامین نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
اکانت FTP نامحدود

Powered by WHMCompleteSolution