میزبانی وب

هاست لینوکس ایران پلن 1

200 MB
پهنای باند5 GB
افزودن دامنه ندارد
پارک دامین نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
اکانت FTP نامحدود

هاست لینوکس ایران پلن 2

500 MB
پهای باند 10 GB
افزودن دامنه ندارد
پارک دامین نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
اکانت FTP نامحدود

هاست لینوکس ایران پلن 3

1000 MB
پهای باند 15 GB
افزودن دامنه 1
پارک دامین نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
اکانت FTP نامحدود

هاست لینوکس ایران پلن 4

2000 MB
پهای باند 25 GB
افزودن دامنه 1
پارک دامین نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
اکانت FTP نامحدود

هاست لینوکس ایران پلن 5

3000 MB
پهای باند 35 GB
افزودن دامنه 1
پارک دامین نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
اکانت FTP نامحدود

هاست لینوکس ایران پلن 6

4000 MB
پهای باند 45 GB
افزودن دامنه 2
پارک دامین نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
اکانت FTP نامحدود

هاست لینوکس ایران پلن 7

5000 MB
پهای باند 55 GB
افزودن دامنه 2
پارک دامین نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
اکانت FTP نامحدود

هاست لینوکس ایران پلن 10

10000 MB
پهای باند 120 GB
افزودن دامنه 5
پارک دامین نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
اکانت FTP نامحدود

هاست لینوکس ایران پلن 8

6000 MB
پهای باند 65 GB
افزودن دامنه 3
پارک دامین نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
اکانت FTP نامحدود

هاست لینوکس ایران پلن 9

8000 MB
پهای باند 85 GB
افزودن دامنه 4
پارک دامین نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
اکانت FTP نامحدود

Powered by WHMCompleteSolution