تبلیغ در گوگل

تبلیغ در گوگل پلن 1

کاربر گرامی، با توجه به نوسانات قیمت ارز، لطفا قبل از پرداخت حتما با شرکت تماس گرفته و از به روز بودن قیمت ها اطمینان حاصل نمایید.
20 دلار شارژ
کلید واژه نامحدود
ساخت گروه تبلیغ نامحدود
صفحه فرود (Landing Page) مجزا برای هر گروه
کلید واژه های متفاوت و نامحدود برای هر گروه
حداقل هزینه هر کلیک 1 سنت
مدت نمایش تبلیغ نامحدود
نمایش تبلیغ رایگان
2 مرتبه دریافت گزارش در ماه
مشاوره بهینه سازی تبلیغ رایگان
نمایش تبلیغ در موبایل رایگان

تبلیغ در گوگل پلن 2

کاربر گرامی، با توجه به نوسانات قیمت ارز، لطفا قبل از پرداخت حتما با شرکت تماس گرفته و از به روز بودن قیمت ها اطمینان حاصل نمایید.
50 دلار شارژ
کلید واژه نامحدود
ساخت گروه تبلیغ نامحدود
صفحه فرود (Landing Page) مجزا برای هر گروه
کلید واژه های متفاوت و نامحدود برای هر گروه
حداقل هزینه هر کلیک 1 سنت
مدت نمایش تبلیغ نامحدود
نمایش تبلیغ رایگان
2 مرتبه دریافت گزارش در ماه
مشاوره بهینه سازی تبلیغ رایگان
نمایش تبلیغ در موبایل رایگان

تبلیغ در گوگل پلن 3

کاربر گرامی، با توجه به نوسانات قیمت ارز، لطفا قبل از پرداخت حتما با شرکت تماس گرفته و از به روز بودن قیمت ها اطمینان حاصل نمایید.
100 دلار شارژ
کلید واژه نامحدود
ساخت گروه تبلیغ نامحدود
صفحه فرود (Landing Page) مجزا برای هر گروه
کلید واژه های متفاوت و نامحدود برای هر گروه
حداقل هزینه هر کلیک 1 سنت
مدت نمایش تبلیغ نامحدود
نمایش تبلیغ رایگان
2 مرتبه دریافت گزارش در ماه
مشاوره بهینه سازی تبلیغ رایگان
نمایش تبلیغ در موبایل رایگان

تبلیغ در گوگل پلن 4

کاربر گرامی، با توجه به نوسانات قیمت ارز، لطفا قبل از پرداخت حتما با شرکت تماس گرفته و از به روز بودن قیمت ها اطمینان حاصل نمایید.
150 دلار شارژ
کلید واژه نامحدود
ساخت گروه تبلیغ نامحدود
صفحه فرود (Landing Page) مجزا برای هر گروه
کلید واژه های متفاوت و نامحدود برای هر گروه
حداقل هزینه هر کلیک 1 سنت
مدت نمایش تبلیغ نامحدود
نمایش تبلیغ رایگان
2 مرتبه دریافت گزارش در ماه
مشاوره بهینه سازی تبلیغ رایگان
نمایش تبلیغ در موبایل رایگان

تبلیغ در گوگل پلن 5

کاربر گرامی، با توجه به نوسانات قیمت ارز، لطفا قبل از پرداخت حتما با شرکت تماس گرفته و از به روز بودن قیمت ها اطمینان حاصل نمایید.
300 دلار شارژ
کلید واژه نامحدود
ساخت گروه تبلیغ نامحدود
صفحه فرود (Landing Page) مجزا برای هر گروه
کلید واژه های متفاوت و نامحدود برای هر گروه
حداقل هزینه هر کلیک 1 سنت
مدت نمایش تبلیغ نامحدود
نمایش تبلیغ رایگان
2 مرتبه دریافت گزارش در ماه
مشاوره بهینه سازی تبلیغ رایگان
نمایش تبلیغ در موبایل رایگان

تبلیغ در گوگل پلن 6

کاربر گرامی، با توجه به نوسانات قیمت ارز، لطفا قبل از پرداخت حتما با شرکت تماس گرفته و از به روز بودن قیمت ها اطمینان حاصل نمایید.
500 دلار شارژ
کلید واژه نامحدود
ساخت گروه تبلیغ نامحدود
صفحه فرود (Landing Page) مجزا برای هر گروه
کلید واژه های متفاوت و نامحدود برای هر گروه
حداقل هزینه هر کلیک 1 سنت
مدت نمایش تبلیغ نامحدود
نمایش تبلیغ رایگان
2 مرتبه دریافت گزارش در ماه
مشاوره بهینه سازی تبلیغ رایگان
نمایش تبلیغ در موبایل رایگان

Powered by WHMCompleteSolution